Sportpályaborítás Sportpályaborítás

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

Наше референце се налазе по читавој држави.

Спољашње облоге од вештачке траве за тенис и рукомет:

 • Балатонкенесе. Т-мобил. Облога од вештацке траве
 • Иклад - унутрашњи тениски терени
 • Сзентготхард - Хотел Липа. Тениски терени са вештачком травом
 • Будимпешта - Кондорос базени - спољни твниски терени обложени са вештачком травом
 • Алсопахок - Мадјарско добровољно удружење - спољни тениски терени
 • Будимпешта- Сзент Ласзло гимназија - вештачком травом обложени тениски терени
 • Сзиглигет - Варвендегло (ресторан) - тениски терени
 • Вересегихаз - градски спортски центар терени за рукомет
 • Гионгиос - тениски терени уз стамбене зграде
 • Будимпешта- Бунденз школа. Терени са вештачком травом
 • Кискунхалас- Коликен Кфт. veštački терени
 • Нотинцс - Сехолсзигет забавни парк - мултифункционална вештачка трава
 • Богиисло-мултифункционална вештачка трава - футбалски терени

Спољашње облоге од вештачке траве за фудбал

 • Дунакесзи-Васутас спорт клуб- футбалски терени са вештачком травом
 • Будимпешта- спортски центар за слепе - велики терен са вештачком травом
 • Сегедин- Спортски Центар - футбалски терен са вештачком травом
 • Варослигети - спортски центар - футбалски терен са вештачком травом са елистичном подлогом
 • Будимпешта - Будаи спорткозпонт- ФЕХЕРВАР ут - футбалски терен са елистичном подлогом
 • Дунахарасзти - футбалски терен са вештачком травом
 • Гиула- Католицка гимназија - футбалски терен са вештачком травом
 • БВСЦ - Будимпешта Сзонии ут. - Футбалски терен са вештачком травом
 • Метро РСЦ - Будимпешта КСВл. Кварт - футбалски терен са вештачком травом
 • Турк - Ваниаи гимназиум- футбалски терен са вештачком травом
 • Сзекесфехервар- Сзаразрет- футбалски терен са вештачком травом
 • Токод - Увеггиар- велики терени са подлогом од плуте

СПОЉНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРЕНИ

(постављени у ролнама))

 • Сзомбатхели - мултифункционални спортски терени
 • Сарбогард- мултифункционални спортски терени
 • Парадсасвар- Кастелисзалло - мултифункционални спортски терени
 • Балатонкенесе- Т-мобил - одмаралисте - мултифункционални спортски терени
 • Будапест-Пести Барнабас средња скола- мултифункционални спортски терени
 • Будапест 16. кварт. Борнемиссза Гимназија. - Мултифункционални спортски терени
 • Залаегерсзег- Колцсеи гимназиум - мултифункционални спортски терени
 • Сопрон- скола Тотх Антал - мултифункционални терени
 • Будапест / Цсепел - основна скола - мултифункционални терени
 • Будапест - гимназија Фазекас -мултифункционални терени
 • Будапест - РОМАО парт - мултифункционални спортски терени
 • Сзомбатхели Сунсет Мотел - мултифункционални спортски терени

СПОЉНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРЕНИ

(доњи слој у ролнама, горњи слој са изливањем на градилисту)

 • Берхида
 • Егер- Кемпинг-мултифункционални терени
 • Мишколц-козуткезело Кхт.- мултифункционални спортски терени
 • Бонихад- Евангеликус гимназиум- мултифункционални спортски терени
 • Будапест- Погани Фригиес Сзаккозепискола- мултифункционални спортски терени
 • Сопрон-Сзецхении Гимназиум- мултифункционални спортски терени
 • Сопрон- Хуњади Јанош Евангеликус АЛТ иск ес Гимназиум - мултифункционални терени-
 • Егер-Танаркепзо фоискола - мултифункционални спортски терени
 • Јаноссоморја- корзет АЛТАЛАНОС Искола -мултифункционални спортски терени

УНУТРАШЊИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРЕНИ

(Са полиуретанском облогом)

 • Оркени - спортска хала- мултифункционални терени
 • Домсод- спортска хала- мултифункционални терени
 • Будапест- Радноти Миклос гимназија- мултифункционални спортски терени
 • Будапест Сз. Ласзло фимназија - мултифункционални спортски терени
 • Туркеве- основ. Скола - мултифункционални терени
 • Мезотур- мултифункционални терени
 • Пакс-мултифункционални терени
 • Пасзло- мултифункционални терени
 • Левени-мултифункционални терени
 • Орисзентпетер- мултифункционална терени
 • Дерецске- мултифункционални терени
 • Балатонфуред- мултифункционални терени
 • Цсепел- Казинцзи Ф. Основна скола - мултифункционални терени

 • Будапест- КСВИ. Кварт- осно скола мултифункционални терени

 • Будапест- Зринии Факултет Националне одбране мултифункционални терени

УНУТРАШЊИ МУЛТИФУНЦИОНАЛНИ

(са линолеум облогом)

 • Калоцса- Спортска хала - мултифункционални терени
 • Будапест- КСВИ. Кварт Л.Ф. Основна скола - мултифункционални терени
 • Салготарјан- Гагарин основна скола - мултифункционални терени
 • Ниирегихаза- танаркепзо егиетем - мултифункционални терени
 • Балатонфуред- регионални кул. Спорт. Центар- мултифункционални терени
 • Мезотур- Сзегеди Кисс Истван реформатска гимназија- мултифункционални терени
Sportpályaborítás